ligging en terreinplan

Die erf vorm deel van erf 4784, Stilbaai-Wes.  Dit erf is geleë  noord van die Stilbaai Munisipaliteit Gemeenskapsaal en Biblioteek met toegang vanaf Hoofweg.

sateLliet-aansig van Projek

Tydskale

  • Finale goedkeuring en hersonering – April 2021 *
  • Begin met dienste – April 2021 *
  • Konstruksie van eenhede – Junie 2021 *
  • Eerste okkupasie – November 2021 *

Let wel: * Weens die Covid-19 pandemie is die finale goedkeuring van die Ontwikkeling vertraag tydens die staat van inperking en moes die tydskale aangepas word.