Levies

‘n Gemeenskapsheffing wat maandeliks betaalbaar is, sal die koste van dienste in die oord dek. Dit sluit in die bestuurskoste, sekuriteit, eiendomsversekering, onderhoud en versorging van die gemeenskaplike areas. Die heffing is gebaseer op die pro rata deelnemingskwota van ‘n eiendom. Die eienaar van ‘n groot huis sal dus maandeliks meer bydra as die eienaar van ‘n kleiner huis. Die beraamde bedrag is R15,75/m²per maand.

  • ‘n Maandelikse gesondheidsorgheffing word betaal deur die eienaar (en sy/haar gade). Die heffing gee die inwoner toegang tot primêre gesondheidsorg en subsideer die Gesondheidsorgsentrum. Die beraamde bedrag is R441 per persoon.
  • A meal levy will be payable upon completion of the community building in phase 2 when the kitchen is operational.

Indien die eienaar in die Gesondheidsorgsentrum versorg word, sal hy/sy ‘n beraamde bedrag van R204.75 per dag betaal (R6 142 per maand) sowel as ‘n maaltydheffing.